Kan jeg si det som det er?

Det kan være at man har problemer med å si det som det er til legen sin, og mange leger er, sant å si, nokså stri når det gjelder å bestemme over hodene på dem de er satt til å hjelpe.

Dette har mange opplevd, for eksempel når man selv velger å bruke naturmedisiner. Nevner man det for legen, kan man risikere å komme i unåde. Når legen tillater seg å reagere slik, går han langt utover sitt mandat, og tar seg tilrette i livet ditt, planter sine egne meninger inn som en retningslinje for deg og livet ditt, og enhver voksen person forstår at dette er å regne som overgrep og en umoden adferd, og ikke utrykk for en sunn autoritetsutøvelse fra en leges side. I de fleste tilfeller vet ikke engang legen så mye om naturmedisin, og har vanligvis ingen utdannelse, og ingen faglig tyngde på dette punkt. Det kan derfor virke urimelig når skal måtte forholde seg til noe slikt.

På vårt legekontor benytter vi oss av naturmedisin i tillegg til vanlig medisin, og vi er vant med alle typer alternative strategier innen helse. Vi vet hva disse strategiene kan og ikke kan utrette for deg. Du kan derfor snakke åpent med oss, og vi vil gi råd dersom vi mener din valgte strategi er feil, ufullstendig eller bortkastet. Vi vil aldri reagere emosjonelt eller gripe inn i dine valg, - kun gi råd dersom vi ut fra vår kunnskap og erfaring vet at din valgte strategi er mangelfull på et eller annet punkt.
Vi vil støtte deg fullt ut dersom din strategi er god. Vi vil også støtte deg fullt ut dersom din strategi etter vårt syn er ufullstendig, dersom du har tatt et bevisst valg, og ønsker å gå den veien du har valgt.

ARTHA HELSECONSULT AS, Holterveien 3 E, 1442 DRØBAK CITY, Tlf: 0047 64 93 62 42, Fax: 0047 64 93 65 06
Startside   Tjenester   Kan jeg si det som det er?   Akupunktur   Blomsteressenser   Konsultasjonen   Kontakt

Dr Eskeland hadde engang en pasient som hadde fått diagnostisert brystkreft, både ved mammografi og ved biopsi, dvs vevsprøve. Hun nektet enhver befatning med kirurgi, cellegift eller annen skolemedisinsk behandling. Dr Eskeland ga adekvat, nøytral informasjon, men pasienten sto på sitt. Etter at pasientens holdning var klar, og det som måtte diskuteres var diskutert, fulgte dr Eskeland henne gjennom de terapeutiske teknikker hun hadde valgt å benytte. Hun endte opp fullstendig helbredet, dokumenter ved gjentatte mamografier og undersøkelser på sykehus. Det er opp til en selv å ta beslutninger vedrørende ens egen helse. Andre kan gi informasjon, men ikke press eller overtalelser. Man må respekteres, også når man ut fra et gitt ståsted går "feil". Det å følge sin egen intuisjon er viktig, det å ta ansvar er meget viktig, og det å få støtte og forståelse er også like viktig. Vi gir på den annen side aldri råd om å avvike fra skolemedisinen ved alvorlige tilstander, men dersom noen vil gå sin egen vei, vel vitende de faktiske forhold og eventuelle konsekvenser, og sitt eget ansvar, så har de vår fulle støtte.

Kom og forklar oss problemet, og vi rydder opp raskt og effektivt! Svaret er JA,- du kan si det som det er!