Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsform der man stikker tynne nåler i spesielle punkter i huden. Punktene ligger langs meridianer eller energikanaler som svarer til kroppens hovedorganer og hovedenergisystemer.

Behandlingen kommer i sin nåværende form fra Kina, men mange land kan vise til liknende behandlingssystemer,- dog ikke like velutviklete og sofistikerte som det kinesiske systemet. Samene i vårt land har en likende behandlingsform fra gammelt av, og ulike indianerstammer har også behandlingsformer med slående likheter.
I det gamle Egypt var også liknende behandlingsprinsipper i bruk.

Den kinesiske akupunkturen er mange tusen år gammel, og har sitt opphav i Taoismen. Om akupunkturen har bredt seg ut til andre folkeslag derfra i tidligere tider slik som idag, eller om tilsvarende systemer er blitt oppdaget uavhengig av hverandre i ulike verdensdeler er uvisst.

Behandlingen er effektiv for muskel-skjelettsmerter, allergi, rygg-, nakke- og skuldersmerter, organsvekkelser og -ubalanser, astma, hodepine inklusive migrene, energiløshet, stress og psykiske plager som angst og uro, tankemylder og søvnløshet, og mange andre lidelser.

Oppgaven for en behandler er å skape balanse der det er ubalanse, energiflyt der det er stagnasjon, mere energi der det er lite, og mindre energi der det er for mye.

Energien, eller "chi" må være balansert i forhold til de fem elementene ild, jord, metall, vann og tre.

Det er vanskelig å forstå akupunkturen ut ifra vanlig vestlig vitenskap,
men det er gjort en rekke vitenskapelige studier som klart viser akupunkturens virkninger,- ikke bare på smerter, men på mange ulike sykdomstilstander.

ARTHA HELSECONSULT AS, Holterveien 3 E, 1442 DRØBAK CITY, Tlf: 0047 64 93 62 42, Fax: 0047 64 93 65 06
Startside   Tjenester   Kan jeg si det som det er?   Akupunktur   Blomsteressenser   Konsultasjonen   Kontakt

Man har forsøkt å forklare akupunkturens virkninger ut ifra nyere viten om stimulering av kroppens produksjon av endorfiner og enkefaliner, spesielle smertedempende substanser av morfinliknende virkning, som også  virker inn på kroppens immunologiske celler og systemer, men en slik forklaringsmodell kan i beste fall gi en pekepinn om hvordan akupunkturen virker. En fullgod forklaring er ennå ikke tilgjengelig innenfor vestlig vitenskap.

Mange mennesker har erfart akupunkturens forunderlige helsebringende egenskaper, og mange helsearbeidere, inklusive leger har tatt denne behandlingsformen opp i sin praksis.

Hos dr Eskeland og Artha Helseconsult AS kan du få slik behandling, og erfaringene er svært positive for dem som ønsker å bearbeide helsenpå denne måten.