Han helbredet mange mennesker, barn og dyr med sine essenser, og systemet hans er idag meget utbredt, og har gitt lindring og hjelp for utallige mennesker over hele verden.

På legekontoret bruker vi disse essensene masse. Vi bruker også essenser fra Perelandra LTD i USA. Disse har samme oppbygning, men har også en serie som er organrettet, dvs at essensene er dirigert
mot for eksempel lufteveiene eller huden, for dem som har symdommer i spesifikke organer.

Vi er av den mening at Blomsteressenser er et av de mest elegante healing-systemer som er bibrakt menneskeheten i det forrige århundre.

Blomsteressenser

Blomsteressenser er en ny vei til helbredelse av kroppen, sinnet og følelsene.
Essenser er en fantastisk måte å bearbeide kroppen og følelsene på. Det mest
kjente systemet er Bachs blomsteressenser. Dette systemet ble utviklet av dr Bach i England. Han registrerte at mange mennesker ikke fikk den hjelpen de trengte i den vanlige medisinen.
I begynnelsen mente han at løsningen lå i homøopatien, og utdannet seg innen dette fagområdet.

Men heller ikke homøopatien viste seg å være tilfredsstillende for ham,- selv her var virkningene usikre, selv om det representerte et stort steg i riktig retning for ham.

Dr Bach var meget sensitiv. Mens han vandret rundt i skogen, merket han sammenhenger mellom spesielle blomster og menneskelige emosjoner og tankemønstre. Han fant også en måte å frigjøre energiene i blomstene, slik at de kunne nyttiggjøres i form av medisiner for mennesker.

Han utviklet således sitt eget healing-system. Dette ble de 36 blomsteressensene, som i all ettertid har vært meget populære, og har gitt fantastiske virkninger for mange brukere.

Har man ubalanser i følelseslivet, er disse av største betydning for utvikling av symptomer og
sykdommer i kroppen. Ubalanser i følelsene og tankelivet skygget for kontakten med ens rene indre kjerne, ens indre Selv, slik at dette ikke kunne skinne igjennom i livets ulike situasjoner. Når ubalansene blir værende der lenge, gir de opphav til symptomer i kroppen.

Veien til kroppen gikk således gjennom følelsene og tankene for dr
Bach, og det stemmer jo forbløffende med det rådende synet på psykosomatiske sykdommer idag. Dr Bach mente imidlertid at det ikke bare var de psykosomatiske sykdommer som hadde en slik utvikling, men at alle sykdommer i bunn og grunn hadde den samme bakgrunn.

ARTHA HELSECONSULT AS, Holterveien 3 E, 1442 DRØBAK CITY, Tlf: 0047 64 93 62 42, Fax: 0047 64 93 65 06
Startside   Tjenester   Kan jeg si det som det er?   Akupunktur   Blomsteressenser   Konsultasjonen   Kontakt