Trenger du en ny vurdering?

Dersom du trenger en ny vurdering av dine helseproblemer, en henvisning eller en ny henvisning til et nytt sted, og synes det er vanskelig å be din fastlege om disse tingene, kan du komme til oss. Din fastlege får ingen informasjoner vedrørende dette uten at du selv ønsker det, slik at du kan holde det du gjør her hos oss konfidensielt vis a vis helsetjenesten der du bor.

Dette er en av de vanligste tingene folk bruker oss til.

I mange situasjoner kan det hende at man er misfornøyd med det fastlegen har gjort eller ikke gjort. Det kan dreie seg om forklaringer på det som har funnet sted, eller at man faktisk mener det som er gjort er ufullstendig eller direkte feil. Det kan i slike tilfeller være vanskelig å ta dette opp direkte med fastlegen, og da er vi der for å hjelpe deg.

Ingen skal trenge å slå seg til ro med forhold man faktisk er uenig i eller misfornøyd med. Når man går fra legen skal man føle at ens helse er i de beste hender, og at din mening og følelse for saken din skal bli hørt og komme til uttrykk.

Konsultasjonen

Når du har time hos dr Eskeland har du en halvtime på deg. Dette er 2-3 ganger den tiden du får hos en fastlege. Du kan i tillegg bestille dobbelttime, eller utvide timen selv om du bare har en enkelt time. Det bereges et nytt, mindre honorar pr påbegynt kvarter.
Mange benytter denne muligheten dersom det er mange forhold som skal dekkes under konsultasjonen.

For eksempel er det endel som både vil ha en second opinion med henvisninger osv, og i tillegg en konsultasjon mtp tilpasning av et naturmedisinsk opplegg for ens helseproblem,
ta prøver, og i tillegg ha første behandlingen samme dag. Da trenger man god tid, og det er lurt å bestille dobbelttime.

De fleste vil ha nok med den ene timen, fordi 30 minutter holder til å gå igjennom de ønsker og behov man måtte ha, så i 90% av tilfellene holder det med 30 minutter.

Vi tar blodprøver, som analyseres på kontoret, og blodprøver som sendes til Fyrst. Vi sender også hormonprøver til Aker Universitetssykehus, eventuelt også utvidede intoleranse- og
allergiprøver til utlandet (USA) for dem som mener de strever med matvareintoleranser eller matvareallergier som vi ikke har tester for i Norge.

ARTHA HELSECONSULT AS, Holterveien 3 E, 1442 DRØBAK CITY, Tlf: 0047 64 93 62 42, Fax: 0047 64 93 65 06
Startside   Tjenester   Kan jeg si det som det er?   Akupunktur   Blomsteressenser   Konsultasjonen   Kontakt